REKLAMA

Dziś sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Publikujemy porządek obrad (LIVE)

RZESZÓW / PODKARPACIE. 64. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 1300 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z LXII i LXIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Radnych Województwa Podkarpackiego w obronie dobrego imienia Rodziny Ulmów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Jasielskiemu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solina.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie powiatu niżańskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wniosku o budżet w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. ”Podniesienie jakości oraz bezpieczeństwa e-usług publicznych szczebla regionalnego”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Program Regiony Rewitalizacji”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/891/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych zmienioną Uchwałą Nr LVII/983/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2023 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LXI/1060/23 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Podkarpackie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w ramach kontynuacji programu pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach – II”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/102/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

21. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

22. Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” (OT) za rok 2022.

23. Informacja nt. działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2022 roku oraz w pierwszym półroczu 2023 roku, które wpisują się w tematykę Konwencji Karpackiej.

24. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 roku.

25. Przedstawienie korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2022.

26. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 12 czerwca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r.

27. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LXII i LXIII sesji.

28. Interpelacje i zapytania radnych.

29. Wnioski i oświadczenia radnych.

30. Wystąpienia zaproszonych gości.

31. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

28-08-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)