REKLAMA

Dziś sesja sejmiku: Rewitalizacja linii kolejowej i nagrody marszałka. Oglądaj NA ŻYWO od godziny 11:00!

RZESZÓW / PODKARPACIE. XLIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 11 00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Na naszej stronie będziecie mogli Państwo śledzić TRANSMISJĘ NA ŻYWO z obrad. Poniżej publikujemy porządek. Okno z transmisją będzie widoczne powyżej, kilka minut przed planowanym rozpoczęciem obrad.

fot. A. Magda / archiwum sejmiku

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego dla Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło, celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy w/w liniami”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045.

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. wraz z autopoprawkami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045 wraz z autopoprawkami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu „Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok.

16. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 15 listopada 2021 r. do 7 grudnia 2021 r.

17. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLII sesji w dniu 29 listopada 2021 r.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wnioski i oświadczenia radnych.

20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

Grafika poglądowaZOBACZ RÓWNIEŻ:

Miranda Piłaszewicz i Rada Wszechstronnie Zdrowego Żywienia przy Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Konsumentów / tvPolska.pl

28-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)