REKLAMA

Poseł Piotr Uruski zabiega, by nadać łącznikowi imię Tadeusza Pióro (VIDEO)

SANOK / RZESZÓW / PODKARPACIE. Jak już informowaliśmy w piątek, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał ofertę spółki BUDIMEX na realizacje łącznika między rondem Beksińskiego a obwodnicą w Sanoku. Był to już drugi przetarg na realizacje tego zadania, a z jego ogłoszeniem dość długo czekano ze względów finansowych. Przetarg został ogłoszony w dniu 7 czerwca 2021 roku, a rozstrzygnięty 21 października br.

Pierwotnie łącznik miał kosztować około 24,5 mln zł. Wartość dofinansowania z UE wyniosła 20,5 mln zł, a wkład własny miasta Sanoka blisko 4 mln zł. Okazało się jednak, że jest to kwota niewystarczająca, gdyż wystąpiły problemy z niestabilnym gruntem. To spowodowało wzrost kosztów.

Jak informuje Aldona Gajda, rzecznik prasowy PZDW w Rzeszowie. zarząd oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 25 882 274,50 PLN netto (31 835 197,64 PLN brutto). 18 300 000,00 PLN zarezerwowanych na to zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego. Po otwarciu ofert kwota ta została zwiększona przez Sejmik Województwa.

Do postępowania wpłynęło 6 ofert. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Budimex S.A. z siedziba w Warszawie na łączną kwotę 32 790 007,74 PLN brutto. Rozstrzygnięcie to nie jest ostateczne, gdyż nie upłynął jeszcze termin na wniesienie potencjalnych odwołań. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą, a następnie przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót.


O obwodnicy Sanoka i konieczności wybudowania łącznika od ronda Beksińskiego rozmawiano w 2014 roku z marszałkiem województwa Władysławem Ortylem. W rozmowach uczestniczył ówczesny kandydat na burmistrza Tadeusz Pióro oraz przyszły poseł Piotr Uruski

ZOBACZ WYPOWIEDŹ dotyczącą łącznika do ronda Beksińskiego (archiwum, 2014 rok):

Procedura przetargowa na realizację tego zadania jeszcze trwa. Na chwilę obecną inwestor tj. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazał BUDIMEX jako oferenta, z którym zamierza zawrzeć umowę na realizację łącznika do DK 28. Tym samym po upływie czasu na złożenie ewentualnych odwołań przez konkurencję będziemy mogli stwierdzić , że to my będziemy realizować ten projekt – zaznacza Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimex S.A. Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 886 pomiędzy rondem im. Zdzisława Beksińskiego a obwodnicą Sanoka wraz z budową mostu i wiaduktu nad linią kolejową a także roboty budowlane związane z przebudową/rozbudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach zadania zostaną wybudowane m.in. drogi dojazdowe, zjazdy, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne i odwodnienie drogi. Odcinek drogi objęty inwestycją po zakończeniu projektu będzie dostosowany do obowiązujących standardów dla drogi klasy G, a nawierzchnia będzie przystosowana do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec kwietnia 2023 roku.

Można powiedzie, że łącznik między rondem im. Zdzisława Beksińskiego a obwodnicą to inwestycja z „długą brodą”, bo jego budowę zaczęto planować jeszcze w 2014 roku. Zapewniał o tym marszałek Władysław Ortyl, podczas wizyty w Sanoku, a zabiegał o realizację zadania ówczesny kandydat na burmistrza Tadeusz Pióro.

Dlatego dzisiaj podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego poseł Piotr Uruski podziękował władzom wojewódzkim za starania na rzecz Sanoka i poddał propozycję, by nadać temu obiektowi imię Tadeusza Pióro.


grafika poglądowa

26-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)